Opinii juridice si studii de caz

head

ORDINUL DE PROTECȚIE

Potrivit art.3 alin.(1) din Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice „În sensul prezentei legi, violenţa domestică reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent … Read More

cedo

Reflecții privind dreptul la un proces echitabil și încrederea în justiție în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Convenția Europeană pentru Drepturile Omului ( în continuare ,,Convenția”) a fost adoptată în 1950 în cadrul Consiliului Europei și a intrat în vigoare în septembrie 1953. Convenția a reprezentat o declarație simbolică a crezului statelor din vest si un mijloc care ar putea preveni unele state de revenirea comunismului. A fost, de asemenea, o reacție … Read More

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

logo_3

Adresa
Râmnicu Vâlcea
Str. Calea lui Traian Nr. 134

0040 744755053 avocat.hanciu@gmail.com
error: Content is protected !!