Dreptul Mediului

Oferim servicii de consultanță, consiliere, asistență și reprezentare în domeniul dreptului mediului.

Riscurile de mediu sunt diverse și pot să provină din numeroase activități menționate în LISTA activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediuPDF

O mare parte din activitățile care au un posibil impact asupra mediului necesită autorizații/ avize de mediu ( construcții, spălătorii, curățătorii, colectare – transport – valorificare – eliminare deșeuri periculoase/nepericuloase, import echipamente electrice, restaurante, hoteluri, activităși industrial etc).

Cabinetul nostru asisgură asistență jurdică și reprezentare în instanță în probleme de mediu pentru următoarele categorii de clienți:


–          Sociețăți comerciale care desfășoară activități cu impact asupra mediului.
–          Persoane fizice afectate de inacțiunea statului în probleme de mediu.
–          ONG-uri de mediu care apără un interes general sau particular pe aspecte de mediu și care pot să intervină în litigii de mediu în calitate de amicus curiae sau chiar să inițieze ei astfel de litigii.

Asistența juridică se concretizează în următoarele activități:


·         Asistență juridică privind cerințele legislației de mediu aplicabile și respectarea standardelor de due dilligence ( interpretare/aplicare proceduri).
· Asistență juridică în litigii:
–          Litigii împotriva Agenției pentru Protecția Mediului derivate din procedurile de obținere a autorizației de mediu/ suspendare acte administrative ( Legea 554/2004 a contenciosului administrativ).
–          Daune morale și materiale pentru emiterea unor dispoziții de mediu nelegale sau pentru proceduri inutil de îndelungate de autorizare.
–          Litigii derivate din necesitatea obținerii unor informații de interes public în probleme de mediu ( Legea nr. 544/2002 privind liberul acces la informații de interes public).
–          Contestarea unor contravenții de mediu emise de autorițățile publice, ca de exemplu Garda de mediu.
–          Litigii privind dreptul la un mediu  curat/ dreptul la viață – respectarea obligației pozitive a statului de a proteja viața și drepturile cetățenilor.

Trimiteți un mesaj

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personale in conformitate cu Politica de confidentialitate
avocat oana hanciu

Cabinetul de avocat Hanciu Oana Maria oferă servicii de asistență și consultantă juridică în diverse domenii ale dreptului, apărând drepturile și reprezentând interesele persoanelor fizice și juridice în fața instanțelor judecatorești și arbitrale naționale și internaționale sau în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Informarea permanenta și menținerea unui dialog constant cu clientul, bazat pe respectarea celor mai înalte standarde etice, menținerea integrității și competenței în profesia de avocat, sunt valori esențiale pentru cabinetul nostru.

Oana Maria Hanciu – Avocat

Așteptăm întrebările dumneavoastră

 

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

logo_3

Adresa
Râmnicu Vâlcea
Str. Calea lui Traian Nr. 134

0040 744755053 avocat.hanciu@gmail.com
error: Content is protected !!